Kolokatsi Advocaten
navigatiemenu
t +31 (0) 33 465 22 22
Choose EnglishFrançais

Profiel

Kolokatsi Advocaten is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in strafrecht. Onze cliënten zijn particulieren en ondernemingen die als verdachte, getuige, slachtoffer of benadeelde partij in aanraking komen met het strafrecht. Wij staan ook minderjarigen bij. Daarnaast adviseren wij in overleverings- en uitleveringszaken en in buitenlandse strafzaken.

Kwaliteit, enthousiasme en een persoonlijke aanpak zijn kenmerkend voor ons kantoor. Ons werk is onze passie. Wij worden gedreven door de gedachte dat iedere verdachte recht heeft op een goede verdediging en een eerlijk proces. Onze missie is geslaagd als de cliënt tevreden is en zich gehoord voelt.

De lijnen binnen kantoor zijn kort. Wij komen snel in actie. Daarbij hebben wij oog voor de impact van een strafzaak op de cliënt en zijn omgeving.

Kolokatsi AdvocatenFoto's Wiep van Apeldoorn

 

ADVOCATEN

Mr. Elpiniki Kolokatsi

Mr. Elpiniki KolokatsiFoto Wiep van Apeldoorn

Elpiniki Kolokatsi is vanaf 1997 werkzaam als advocaat. In de loop der jaren heeft zij vele strafzaken behandeld, zowel op basis van toevoeging ('pro deo') als betalend en kennis gemaakt met de meest uiteenlopende aspecten van het strafrecht. 

Mr. Kolokatsi treedt graag op in zaken met een internationale component. Haar advocatennetwerk is groot en grensoverschrijdend. Zij spreekt meerdere vreemde talen: Engels, Frans, Duits (niveau C2), Grieks (niveau C1), Italiaans en Spaans (niveau B1) en een beetje Arabisch (niveau A2).

Overleverings- en uitleveringszaken, mensenrechtenkwesties, terrorisme, fraude- en witwaszaken en strafzaken in verband met overtreding van de Wet Toezicht Trustkantoren en andere financiële regelgeving hebben haar bijzondere belangstelling.

Mr. Kolokatsi is thuis in het Franse en Griekse straf- en strafprocesrecht en geeft lezingen over de Franse en Belgische Assisenrechtspraak en de levensomstandigheden in diverse Europese gevangenissen.

Van 2017-2019 was zij als parttime Tutor Europees strafrecht en Nederlands straf- en strafprocesrecht verbonden aan de (European Law School van de) Universiteit Maastricht. 

Vanaf 2020 is zij tevens freelance journalist en lid van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Vanaf 2022 maakt mr. Kolokatsi deel uit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en vanaf 2023 eveneens van de redactie van het Advocatenblad.

m +31 (0)6 51121190
e kolokatsi@kolokatsiadvocaten.nl
Direct juridisch advies? Stuur een WhatsApp bericht.

Mr. Lisa Voskuilen

Mr. Lisa Voskuilen
Foto Wiep van Apeldoorn

Lisa Voskuilen is vanaf 2017 werkzaam als advocaat en in dat kader aangesloten bij de NVJSA. In de jaren daarvoor deed zij al de nodige ervaring op binnen de advocatuur, het openbaar ministerie en de tuchtrechtspraak.


Zij is in haar praktijk graag bezig met strafzaken, waaronder in het bijzonder medische strafzaken, zedenzaken en rijbewijszaken. Zij heeft voorts uitgebreide ervaring met strafzaken die betrekking hebben op een vermeende mishandeling, bedreiging, diefstal, verkrachting en bankfraude. 

Lisa Voskuilen is naast haar werkzaamheden als advocaat werkzaam als docent Strafrecht in het onderwijs.

m +31 (0)6 12373913
e voskuilen@kolokatsiadvocaten.nl
Direct juridisch advies? Stuur een WhatsApp bericht.

 

RECHTSGEBIEDEN

Strafrecht

Kolokatsi Advocaten is gespecialiseerd in het strafrecht in de ruimste zin van het woord. Behalve verdachten staan wij ook getuigen en slachtoffers bij in diverse strafzaken, zoals fraudezaken, mishandeling, drugszaken etc. Daarbij hebben wij nadrukkelijk oog voor de mensenrechtelijke kant van een (straf)zaak.
In strafzaken is het van belang in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met een advocaat.

Op die manier kunnen wij uw recht op een eerlijk proces en uw verdediging optimaal waarborgen en organiseren. Wij vragen daarbij voor u het strafdossier op, doorgronden het juridische probleem, zoeken in samenspraak met u de beste juridische oplossing en staan u bij ter zitting. Indien u wordt vrijgesproken, maar enige tijd in voorarrest heeft doorgebracht, strijden wij vervolgens voor een passende schadevergoeding. Indien noodzakelijk procederen wij eveneens in kort geding tegen de Staat. 

Europees en Internationaal (straf)recht

Het strafrecht houdt niet op bij onze landsgrenzen. Criminaliteit is vaak grensoverschrijdend. Onze juridische kennis en vaardigheden zijn dat ook. We kunnen ons goed verstaanbaar maken in het Engels, Frans, Duits en Grieks en beschikken voor de overige talen (Arabisch, Spaans, Pools, Bulgaars, Italiaans etc.) over uitstekende tolk- en vertaalfaciliteiten.
Indien u als Nederlander te maken krijgt met een strafzaak in het buitenland, of als buitenlander met een strafzaak in Nederland kunnen wij u bijstaan en helpen om te begrijpen wat er speelt en hoe de procedures zijn. Ook helpen wij u aan een goede advocaat in het buitenland. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van buitenlandse advocaten met wie wij samenwerken en zijn aangesloten bij de European Criminal Bar Association (ECBA).

Wij zijn gespecialiseerd in overleveringsrecht en beschikken over actuele kennis met betrekking tot het Europees en internationaal strafrecht, mensenrechten, uitlevering en internationaal humanitair recht.

Het procederen bij diverse internationale fora (diverse VN Comité's Mensenrechten, EHRM, HvJ-EU) behoort tot de mogelijkheden.

Tenslotte proberen wij het Europees strafrecht in al onze strafzaken te betrekken als dat leidt tot een verbetering van de positie van onze cliënten. Soms biedt het Europese strafrecht immers meer waarborgen voor de verdachte dan het Nederlandse strafrecht.

Jeugd(straf)recht

Wij behandelen alle strafrechtzaken waarbij een jeugdige in aanraking komt met justitie. Te denken valt aan strafbare feiten zoals diefstal, mishandeling, openlijke geweldpleging etc.

Het jeugdstrafrecht kent op sommige punten afwijkende regels van het strafrecht voor volwassenen. Daarom is specialistische kennis essentieel.

Naast specialistische juridische kennis, hebben wij altijd extra aandacht voor het belang van de jeugdige.

Wij staan minderjarigen bij in jeugdstrafzaken en (in voorkomend geval) behandelen wij ook de civiele jeugdzaken van onze minderjarige verdachten (gesloten uithuisplaatsingen).

We behandelen zowel zaken waarin de jeugdige moet verschijnen voor een TOM zitting, als zaken bij de politierechter of meervoudige kamer.

 

Rijbewijszaken

Naast de expertise op het gebied van misdrijven in het verkeer, bezitten wij uitgebreide specialistische kennis op het gebied van de zogenoemde ''rijbewijszaken''. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zaken betreffende de invordering van uw rijbewijs door het CVOM. Uw rijbewijs kan worden ingevorderd wanneer u bijvoorbeeld een forse snelheidsovertreding heeft begaan. Hierdoor kunt u in de problemen komen met uw werk of privésituatie. 

U kunt ook in aanraking komen met het CBR, wanneer u bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs een voertuig heeft bestuurd. De besluiten die het CBR vervolgens neemt kunnen een verregaande inbreuk maken op uw privé- en zakelijke leven, alsmede op uw portemonnee.

Indien uw rijbewijs is ingevorderd vanwege een snelheidsovertreding kunnen wij u bijstaan. Wij vragen het dossier op en beoordelen de legitimiteit van de meting. We voorzien u van advies en staan u desgewenst bij in het opstellen van een verzoekschrift en/of klaagschrift om zo te bewerkstelligen dat u het rijbewijs weer terug krijgt. 

Ter illustratie kan het ook voorkomen dat de geldigheid van uw rijbewijs geschorst wordt door het CBR, met daarnaast de verplichting een onderzoek naar de rijgeschiktheid te ondergaan. In dit soort ''CBR zaken'' is het van groot belang zo snel mogelijk te handelen. Wij vragen het dossier op en beoordelen uw kansen. Vervolgens stellen wij een bezwaarschrift voor u op en doen er alles aan uw rijbewijs weer terug te krijgen, zodat u weer op legitieme wijze gebruik kunt maken van het verkeer.

Slachtoffers

Naast de expertise op het gebied van het verlenen van rechtsbijstand aan verdachten, bezitten wij uitgebreide specialistische kennis in het verlenen van bijstand aan slachtoffers, met daarbij specifieke aandacht voor bijstand aan slachtoffers die hun schade willen verhalen via het strafproces (de zogenoemde vordering benadeelde partij). 

Samen met u brengen wij de door u geleden schade in kaart en staan wij u bij als benadeelde partij. Slachtoffers worden louter op betalende basis bijgestaan.

 

ACTUEEL

Groene.nl Wat te doen met kalifaatkinderen?

Parool.nl Documentaire fraudezaak FIOD tegen Sumo mag niet worden uitgezonden

Rijnmond.nl OM in hoger beroep tegen niet straffen verdachten miljoenenfraude

Rechtspraak.nl Integriteit strafproces in gevaar

Ad.nl Geen straf voor verdachten miljoenenfraude Sumo

Volkskrant.nl Geen repatriëring Syriëgangster met ernstige brandwonden 

Hogeraad.nl Staat niet verplicht tot repatriëring IS-reizigers 

Bnnvara.nl Zembla artikelen Hoge Raad voor de zomer uitspraak terugkeer Nederlandse IS-vrouwen

Nos.nl Hoge Raad voor de zomer uitspraak over terughalen IS-vrouwen en kinderen

Ad.nl Hoge Raad zaak IS-vrouwen wordt versneld behandeld

Rechtspraak.nl Hoge Raad Zaak over terughalen Nederlandse kinderen en moeders uit opvangkampen in Noord-Syrie versneld behandeld

NRC  Hof: Staat hoeft IS-kinderen niet terug te halen

NOS Rechter: Nederland moet zich inspannen om IS-kinderen terug te halen

NRC Rechters gewraakt in fraudezaak sushi-keten

Telegraaf Van fraude verdacht Sumo gaat gevecht aan met OM

NRC De rechter is niet blij met verfilming van rechtszaak Sumo

NRC Rechtbank wil opheldering over film in zaak sushiketen

NRC Na de derde viewing heeft het OM nog meer eisen

NRC OM hield film geheim voor verdachten

NOS Syriëgangers dagen de staat om af te dwingen dat ze worden opgehaald

Defence for children Advocaten starten kort geding om kinderen en hun moeders terug te halen uit Syrische kampen

Trouw IS-vrouwen willen afdwingen dat Nederland hen ophaalt uit Syrische kampen

HLN Vrouwen dagvaarden vanuit Syrië Nederlandse staat

Dutch news Jihadi brides go to court to be brought home with their kids

BNR

Elsevier
NRC
Nu.nl
Telegraaf
Standaard
De Morgen
Elsevier
HP De Tijd
NL Times
Linda Nieuws
Facebook
Le Monde

Elpiniki Kolokatsi schreef voor het Advocatenblad een serie blogs over de Charlie Hebdo-zaak die van september - december 2020 werd behandeld door de Cour d'assises te Parijs.

Staat niet verplicht om vrouw met ernstige brandwonden uit vluchtelingenkamp in Syrië weg te halen ECLI:NL:RBDHA:2020:5940

Advocaten winnen kort geding repatriëring 'IS' moeders en kinderen tegen de Staat bij rechtbank; zij verliezen hoger beroep en cassatie. 

ECLI:NL:RBDHA:2019:11909

ECLI:NL:GHDHA:2019:3208

ECLI:NL:HR:2020:1148

 

De vrouwen en kinderen worden bijgestaan door advocaten van zes verschillende advocatenkantoren. André Seebregts van Seebregts en Saey Advocaten, Tom de Boer en Tamara Buruma van Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, Elpiniki Kolokatsi van Kolokatsi Advocaten, Bart Nooitgedagt van De Roos en Pen Advocaten en Jeffrey Jordan van Jordan Law procederen bij rechtbank en gerechtshof. De cassatieprocedure is namens hen gevoerd door mr. Robert van Galen van NautaDutilh.

 

Overig

BNN docu: Wij zitten vast

Rechtbanktekening kort geding kalifaatvrouwenKort geding repatriëring kalifaatvrouwen en kinderen (© Petra Urban)

Rechtbanktekening van terreurverdachte Anis B.Overlevering terrorismeverdachte Anis B. (© ANP)

 

INFORMATIE

Tarieven

Afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt maken wij een prijsafspraak op basis van een uurtarief op maat of een vaste prijsafspraak.
Vanuit de gedachte dat iedere verdachte recht heeft op een goede verdediging en een eerlijk proces, procederen wij ook op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of pro deo, slachtofferbijstand uitgezonderd, dat gebeurt louter op betalende basis.
Alle financiële afspraken worden duidelijk besproken en schriftelijk vastgelegd.

Klachtenregeling

Ons kantoor doet er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u klachten heeft over onze dienstverlening of declaratie verzoeken wij u uw bezwaren direct aan ons voor te leggen zodat in overleg met u een oplossing kan worden gevonden.
Mocht dit overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur of de Orde van Advocaten.

Aansprakelijkheid

Kolokatsi Advocaten is een samenwerkingsverband tussen mr. Elpiniki Kolokatsi en mr. Lisa Voskuilen. Indien een van hen een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en de desbetreffende advocaat. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende advocaat wordt uitbetaald.

Rechtsgebiedenregister

Mr. Elpiniki Kolokatsi en mr. Lisa Voskuilen hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd rechtsgebied geregistreerd: Strafrecht. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Samenwerking

Kolokatsi Advocaten is een samenwerkingsverband (kantoorcombinatie), geen maatschap, tussen Kolokatsi Advocaat (KvK-nr. 69348901, Btw-nr NL001953755B50) en Voskuilen Advocaat (KvK-nr. 69229694, Btw-nr NL002279951B88).

Algemene voorwaarden / privacy statement

Download onze algemene voorwaarden hier (pdf).
Download ons privacy statement hier (pdf).

 

CONTACT

Kolokatsi Advocaten

Stadsring 97
3811 HP Amersfoort
t +31 (0) 33 465 22 22
e mail@kolokatsiadvocaten.nl

facebook