Kolokatsi Advocaten
navigatiemenu
t +31 (0) 33 465 22 22
Choose EnglishFrançais

Profiel

Kolokatsi Advocaten is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in strafrecht. Onze cliënten zijn particulieren en ondernemingen die als verdachte, getuige, slachtoffer of benadeelde partij in aanraking komen met het strafrecht. Wij staan ook minderjarigen bij. Daarnaast adviseren wij in overleverings- en uitleveringszaken en in buitenlandse strafzaken.

Kwaliteit, enthousiasme en een persoonlijke aanpak zijn kenmerkend voor ons kantoor. Ons werk is onze passie. Wij worden gedreven door de gedachte dat iedere verdachte recht heeft op een goede verdediging en een eerlijk proces. Onze missie is geslaagd als de cliënt het gevoel heeft dat hij verdedigd is zoals hij dat zelf zou hebben gedaan als hij over voldoende juridische kennis zou beschikken.

De lijnen binnen kantoor zijn kort. Wij komen snel in actie. Daarbij hebben wij oog voor de impact van een strafzaak op de cliënt en zijn omgeving.

Kolokatsi AdvocatenFoto's Wiep van Apeldoorn

 

ADVOCATEN

Mr. Elpiniki Kolokatsi

Mr. Elpiniki KolokatsiFoto Wiep van Apeldoorn

Elpiniki Kolokatsi is vanaf 1997 werkzaam als advocaat. In de loop der jaren heeft zij alle hoeken van het strafrecht gezien. Zij deed complexe zaken op het gebied van vastgoedfraude, witwassen, faillissementsfraude en overtreding van de Wet Toezicht Trustkantoren. Van 2011 tot 2015 verdedigde zij een vermeend lid van de als terreurorganisatie aangemerkte Tamil bevrijdingsorganisatie LTTE. In 2016 deed zij de overleveringszaak van een Franse terreurverdachte naar Parijs. Zij is graag bezig met zaken met een internationale en politieke dimensie.

Mr. Kolokatsi is thuis in het Franse straf- en strafprocesrecht en beschikt over goede contacten in de Franse strafrechtadvocatuur.

Vanaf oktober 2017 is zij als parttime tutor Europees strafrecht verbonden aan de European Law School van de Universiteit Maastricht. Vanaf april 2018 is zij eveneens als parttime tutor straf- en strafprocesrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht.

m +31 (0)6 51121190
e kolokatsi@kolokatsiadvocaten.nl
Direct juridisch advies? Stuur een WhatsApp bericht.

Mr. Lisa Voskuilen

Mr. Lisa Voskuilen
Foto Wiep van Apeldoorn

Lisa Voskuilen is vanaf 2017 werkzaam als advocaat. In de jaren daarvoor deed zij al de nodige ervaring op als juridisch medewerker binnen de advocatuur, als stagiaire bij het Ressortsparket Amsterdam en als stagiaire bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle.
Zij is in haar praktijk graag bezig met strafzaken, waaronder in het bijzonder medische strafzaken, verkeersstrafzaken en rijbewijszaken bij het CBR. Daarnaast zet zij zich graag in voor aangeklaagde beroepsbeoefenaren en patiënten of andere klachtgerechtigden, in medische tuchtprocedures.

m +31 (0)6 12373913
e voskuilen@kolokatsiadvocaten.nl
Direct juridisch advies? Stuur een WhatsApp bericht.

 

RECHTSGEBIEDEN

Strafrecht

Kolokatsi Advocaten is gespecialiseerd in het strafrecht in de ruimste zin van het woord. Behalve verdachten staan wij ook getuigen en slachtoffers bij. 
In strafzaken is het van belang in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met een advocaat.

Op die manier kunnen wij uw recht op een eerlijk proces en uw verdediging optimaal waarborgen en organiseren. Wij vragen daarbij voor u het strafdossier op, doorgronden het juridische probleem, zoeken in samenspraak met u de beste juridische oplossing en staan u bij ter zitting. Indien u wordt vrijgesproken, maar enige tijd in voorarrest heeft doorgebracht, strijden wij vervolgens voor een passende schadevergoeding.

Europees en Internationaal (straf)recht

Het strafrecht houdt niet op bij onze landsgrenzen. Criminaliteit is vaak grensoverschrijdend. Onze juridische kennis en vaardigheden zijn dat ook. We kunnen ons goed verstaanbaar maken in het Engels, Frans, Duits en Grieks en beschikken voor de overige talen (Arabisch, Spaans, Pools, Bulgaars, Italiaans etc.) over uitstekende tolk- en vertaalfaciliteiten.
Indien u als Nederlander te maken krijgt met een strafzaak in het buitenland, of als buitenlander met een strafzaak in Nederland kunnen wij u bijstaan en helpen om te begrijpen wat er speelt en hoe de procedures zijn. Ook helpen wij u aan een goede advocaat in het buitenland. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van buitenlandse advocaten met wie wij samenwerken en zijn aangesloten bij de European Criminal Bar Association (ECBA).

Wij zijn gespecialiseerd in overleveringsrecht en beschikken over actuele kennis met betrekking tot het Europees en internationaal strafrecht, mensenrechten, uitlevering en internationaal humanitair recht.

Tenslotte proberen wij het Europees strafrecht in al onze strafzaken te betrekken als dat leidt tot een verbetering van de positie van onze cliënten. Soms biedt het Europese strafrecht immers meer waarborgen voor de verdachte dan het Nederlandse strafrecht.

Jeugd(straf)recht

Het jeugdstrafrecht kent op sommige punten afwijkende regels van het strafrecht voor volwassenen. Daarom is specialistische kennis essentieel. Naast specialistische juridische kennis, hebben wij altijd extra aandacht voor het belang van de jeugdige.

Wij staan minderjarigen bij in jeugdstrafzaken en in civiele jeugdzaken, met name in het kader van de zg. gesloten uithuisplaatsing.

CBR

Naast de expertise op het gebied van misdrijven in het verkeer, bezitten wij uitgebreide specialistische kennis op het gebied van de zogenoemde ‘’CBR-procedure’’. U kunt in aanraking komen met het CBR, wanneer u bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs een voertuig heeft bestuurd. De besluiten die het CBR vervolgens neemt kunnen een verregaande inbreuk maken op uw privé- en zakelijke leven, alsmede op uw portemonnee.

Ter illustratie kan het voorkomen dat de geldigheid van uw rijbewijs geschorst wordt, met daarnaast de verplichting een onderzoek naar de rijgeschiktheid te ondergaan. In die zaken is het van groot belang zo snel mogelijk te handelen. Wij vragen het dossier op en beoordelen uw kansen. Vervolgens stellen wij een bezwaarschrift voor u op en doen er alles aan uw rijbewijs weer terug te krijgen, zodat u weer op legitieme wijze gebruik kunt maken van het verkeer.

Medisch tuchtrecht

Bij een behandeling door een arts staat het vinden van een oplossing voor uw medisch probleem centraal. Artsen proberen de patiënt zo optimaal mogelijk te behandelen. Toch komt het niet altijd tot een bevredigende oplossing en kan de vraag zich voordoen of de betreffende hulpverlener wel volgens de normen van zijn beroepsgroep heeft gehandeld. In dit kader kan een klacht worden ingediend bij een van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. De met een kennisachterstand belastte patiënt loopt daarbij vaak tegen onwetendheid aan, zowel ten aanzien van medische- als juridische kwesties.

Ook de betreffende arts loopt vaak tegen juridische hobbels aan. Denkt u aan zaken betreffende de zg. ontvankelijkheidseis (niet tegen iedere hulpverlener- en niet door ieder willekeurig persoon kan een klacht worden ingediend), vragen met betrekking tot handelen of nalaten in strijd met de zorgplicht van een hulpverlener, etc. In zo’n geval kunnen wij uitkomst bieden. Wij helpen u de juridische kwesties te doorgronden, adviseren, stellen de processtukken (klaagschrift, repliek of dupliek) voor u op en begeleiden u bij de mogelijk hierop volgende procedure.

 

ACTUEEL

De zaak Anis B.

Artikelen in de media over deze zaak:
Elsevier
NRC
Nu.nl
Telegraaf
Standaard
De Morgen
Elsevier
HP De Tijd
NL Times
Linda Nieuws
Facebook
Le Monde

Rechtbanktekening van terreurverdachte Anis B. Rechtbanktekening © ANP

Overig

BNN docu: Wij zitten vast

 

INFORMATIE

Tarieven

Afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt maken wij een prijsafspraak op basis van een uurtarief op maat of een vaste prijsafspraak.
Vanuit de gedachte dat iedere verdachte recht heeft op een goede verdediging en een eerlijk proces, procederen wij ook op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of pro deo.
Alle financiële afspraken worden duidelijk besproken en schriftelijk vastgelegd.

Klachtenregeling

Ons kantoor doet er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u klachten heeft over onze dienstverlening of declaratie verzoeken wij u uw bezwaren direct aan ons voor te leggen zodat in overleg met u een oplossing kan worden gevonden.
Mocht dit overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur of de Orde van Advocaten.

Aansprakelijkheid

Kolokatsi Advocaten is een samenwerkingsverband tussen mr. Elpiniki Kolokatsi en mr. Lisa Voskuilen. Indien een van hen een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en de desbetreffende advocaat. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende advocaat wordt uitbetaald.

Samenwerking

Kolokatsi Advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen Kolokatsi Advocaat (KvK-nr. 69348901, Btw-nr 172481983.B01) en Voskuilen Advocaat (KvK-nr. 69229694, Btw-nr 212019727.B01) op basis van kostendeling.

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden hier (pdf).

 

CONTACT

Kolokatsi Advocaten

Stadsring 97
3811 HP Amersfoort
t +31 (0) 33 465 22 22
e mail@kolokatsiadvocaten.nl

facebook